وارد کردن قانون رایانه مجازات رایانه

وارد کردن: قانون رایانه مجازات رایانه قانونی اسکرین شات خبر گزارش

گت بلاگز اخبار پزشکی علت زیاد کردن هزینه‌ها در طرح تحول سلامت اعلام شد

معاون نظارت و برنامه‌ریزی شرکت نظام پزشکی، تعیین سقف ریالی در ویزیت و نسخه نویسی پزشکان را مشکل‌ساز خواند و گفت: درست است که بیمه باید در سقف منابع تعیین شده اس

علت زیاد کردن هزینه‌ها در طرح تحول سلامت اعلام شد

علت زیاد کردن هزینه ها در طرح تحول سلامت اعلام شد

عبارات مهم : سلامت

معاون نظارت و برنامه ریزی شرکت نظام پزشکی، تعیین سقف ریالی در ویزیت و نسخه نویسی پزشکان را مسئله ساز خواند و گفت: درست است که بیمه باید در سقف منابع تعیین شده است حرکت کند، ولی نحوه اجرای چنین طرح هایی درست نیست و ما خواهان آن هستیم که جامعه پزشکی در جریان درمان مردم دغدغه نداشته باشند.

به گزارش ایلنا، محمد جهانگیری (معاون نظارت و برنامه ریزی شرکت نظام پزشکی) گفت: از نظر ما بدترین نوع تعیین سقف در این مرحله صورت گرفته است که به صورت ریالی، سقف تعیین شده است هست. پرسش این است که بعد از پر شدن سقف، مردم چه کنند؟ مردم و مراکز درمانی چه کنند؟ این نوع سقف گذاری، میان دکتر و بیمار تقابل ایجاد می کند و آن را شدت می بخشد.

وی در رابطه با رد تعیین سقف از سوی شرکت بیمه سلامت، گفت: طبق گزارشات واصله به ما، شرکت بیمه سلامت این بحث را داشته و سقفی را گذاشته هست. درست است که بیمه باید در سقف منابع تعیین شده است حرکت کند، ولی نحوه اجرای آن درست نیست و ما خواهان آن هستیم که جامعه پزشکی در جریان درمان مردم دغدغه نداشته باشند. اگر قرار است بسته خدمت کوچک شود، نباید محدودیتی در دسترسی مردم به خدمات ایجاد شود. دسترسی مردم به خدمات درمانی نباید دغدغه وقت و مکان داشته باشد. این طرح می تواند عوارض و مسایل مختلفی داشته باشد.

علت زیاد کردن هزینه‌ها در طرح تحول سلامت اعلام شد

جهانگیری در این باره افزود: اغلب پزشکان همچنان بیماران را ویزیت می کنند و چنین بخشنامه هایی بی تردید موجب خسران جهت آنها شده است هست. این مسئله نیز زیاد از هر بخشی جهت بخش دولتی ایجاد شده است هست؛ چراکه از یک سو صحبت از درآمد اختصاصی جهت بیمارستان ها می کنیم و از یک سو نیز جهت آن محدودیت ایجاد می کنیم.

وی ادامه داد: ما پیشنهاد دادیم که شرکت نظام پزشکی در کنترل هزینه ها همراه بیمه ها و وزارت بهداشت و دانشگاه هاست، ولی به شرط آنکه مباحث منطقی و اصولی اجرا شود تا بتوانیم بحث تعدیل هزینه ها را به صورتی خوب و منطقی داشته باشیم. البته مورد نیاز به ذکر است که تعادل منابع و مصارف تنها به مصرف بازنمی گردد و در جاهایی نیز باید منبع زیاد کردن یابد.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی شرکت نظام پزشکی، تعیین سقف ریالی در ویزیت و نسخه نویسی پزشکان را مشکل‌ساز خواند و گفت: درست است که بیمه باید در سقف منابع تعیین شده اس

معاون نظارت و برنامه ریزی شرکت نظام پزشکی همچنین در ادامه صحبت هایش در پاسخ به پرسش ایسنا راجع به هزینه های طرح تحول نظام سلامت و اینکه بعضی ها این زیاد کردن هزینه ها را به گام سوم طرح تحول و بازبینی در کتاب تعرفه ها نسبت می دهند، گفت: واقعیت این است که این آدرس اشتباه دادن به مردم، جامعه، تصمیم گیران و سیاستگذاران است.

وی در این باره افزود: با عوض کردن و تصحیح تعرفه ها هرچند هزینه های مترتب بوده ولی به نظر کارشناسان اصل دوام طرح تحول، همین اصلاح تعرفه ها بود؛ چراکه در غیر این صورت ارایه خدمات این طرح در شهرستان ها میسر نبود. در عین حال تاکید می کنم که کمتر از ۱۰ درصد این هزینه های انباشته، به تعرفه ها مربوط می شود.

جهانگیری ادامه داد: بر اساس قانون، تعداد انبوهی از مردم که بیمه نشده بودند، تحت پوشش بیمه قرار گرفتند ولی منابعی جهت آن در نظر گرفته نشد؛ منابعی که هزینه ای معادل ۴هزار میلیارد تومان در سال را به دنبال دارد. از طرف دیگر قبل از طرح تحول نظام سلامت ۳۷ درصد هزینه های سلامت از جیب مردم پرداخت می شد که بعد از طرح تحول به شش درصد رسید. همچنین ۱۲۰۰ خدمت که بیمه نبود، در قالب این طرح تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و به این ترتیب دسترسی مردم به این خدمات زیاد کردن یافت.

علت زیاد کردن هزینه‌ها در طرح تحول سلامت اعلام شد

وی ادامه داد: همچنین در جریان طرح تحول نظام سلامت، ۳۰۰ قلم دارو به تعهدات بیمه اضافه شد. مجموع این موارد، ۹۰ درصد هزینه های انباشته شده است را مشمول بر می شود. همچنین علی رغم بعضی ادعاها، در جریان طرح تحول سلامت، تعرفه ها ۹۶درصد رشد داشتند که از این ۹۶ درصد که حق حرفه ای پزشکان بوده کلا ۴۰ تا ۴۲ درصد پرداخت شده است است و مابقی آن صرف نوسازی بیمارستان ها، کارانه پرسنل دیگر و مواردی از این قبیل شده است هست. از طرفی هم بیش از یکسال است که همین تعرفه ها پرداخت نشده است.

وی افزود: در حال حاضر جامعه پزشکی داروسازان، آزمایشگاه ها و … یکی از تامین کنندگان منابع نظام سلامت شده است اند. آیا که مدت هاست در پرداخت هایشان تاخیر ایجاد شده است است.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی شرکت نظام پزشکی، تعیین سقف ریالی در ویزیت و نسخه نویسی پزشکان را مشکل‌ساز خواند و گفت: درست است که بیمه باید در سقف منابع تعیین شده اس

جهانگیری ادامه داد: همچنین در سال ۹۳ به دنبال اصلاح تعرفه ها، مقرر شد که در سال های بعد از آن نیز رشد تعرفه ها را داشته باشیم تا عقب ماندگی در حوزه تعرفه ها اتفاق نیفتد، ضمن اینکه تاکید میکنم رشد تعرفهها مربوط به بخش خوابیدن بود و سرپایی را مشمول بر نمی شد. همچنین زیاد رشد تعرفه ها در بخش دولتی اعمال شد. ولی متاسفانه در سال۹۴ با رشد صفر درصدی، در سال ۹۵ با رشد ۳ درصدی و امسال نیز با رشد ۵ درصدی مواجه شدیم. این در حالی است که قبل از سال ۹۳ نیز به مدت شش سال تعرفه ها فریز شده است بود.

معاون نظارت و برنامه ریزی شرکت نظام پزشکی گفت: اکنون قیمت های واقعی احصا شده است و درخواست مان آن است که بر اساس آن اقدام شود. در هر صورت اینکه هزینه های طرح تحول را به تعرفه ها نسبت دهند، آدرس غلط دادن است و سهم تعرفه ها در هزینه های طرح تحول، کمتر از 10 درصد هست.

علت زیاد کردن هزینه‌ها در طرح تحول سلامت اعلام شد

واژه های کلیدی: سلامت | پزشکی | جهانگیری | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz